hvad er et pmv
Del artiklen!
Af 10,3 min læsetidSidst opdateret: 2. april 2024

Hvad er en Personligt Ejet Mindre Virksomhed (PMV), og hvilke alternativer har du som freelancer?

Hvis du er freelancer eller selvstændig i Danmark med en omsætning under 50.000 kroner om året, har du muligheden for at drive en personligt ejet mindre virksomhed (forkortet PMV).

Selvom reglerne på området ikke er de mest komplicerede, er det vigtigt at forstå hvad du kan og må under denne virksomhedsform.

Vi prøver at gøre dig klogere på hvornår det giver mening at registrere et PMV, og hvilke løsninger, der kan fungere som et alternativ til regnskabsføring, skatte- og momsberegning uden behov for at registrere sig som PMV.

Hvad er en Personligt Ejet Mindre Virksomhed (PMV)?

Et PMV er en personligt ejet mindre virksomhed med én ejer, uden ansatte, og uden momspligt.

Et PMV er særligt populær blandt freelancere, iværksættere og solo-selvstændige, da den giver dig mulighed for at drive en virksomhed på hobbyplan, som deltidsbeskæftigelse eller som supplement til din primære indkomst.

En PMV er kendetegnet ved følgende:

 • Du ejer virksomheden alene
 • Du har ingen ansatte
 • Du hæfter personligt med egen formue
 • Din omsætning ligger under 50.000 kr. inden for kalenderåret
 • Du er ikke moms- eller lønsumspligtig

Det er altså muligt at drive en PMV, så længe omsætningen ikke overstiger 50.000 kr. inden for 12 måneder, og du dermed ikke er momspligtig.

Freelance forretning som PMV

En PMV henvender sig hovedsageligt til freelancere og soloselvstændige, der ønsker at drive en fritids- eller deltidsforretning med overskud for øje.

I modsætning til nogle af de andre virksomhedsformer, kræves der ikke nogen startkapital ved stiftelse, hvilket gør det til en effektiv og hurtig måde at komme i gang på.

Selvom din årlige omsætning i dette tilfælde er under 50.000 kr., og du derfor er momsfritaget, er det fortsat vigtigt at overholde de danske skatteregler.

Dette indebærer, at du skal indberette virksomhedens overskud og betale skat af beløbet. Hvis du har et eventuelt underskud, kan dette trækkes fra din personlige indkomst.

At registrere en PMV som freelancer kan for nogle være en god start uden behov for startkapital eller momsregistrering. Der vil dog fortsat være krav til regnskabsføring for ikke at nævne, at en PMV med omsætningsgrænsen på 50.000 kr. inden for 12 måneder helt naturligt begrænser din forretning.

Sådan kan du bruge Factofly som et alternativ til PMV

Factofly er et freelancebureau specielt til freelancere og solo-selvstændige, som leder efter en genvej til at kunne fakturere uden at skulle bøvle med regnskab og administration.

Factofly tilbyder en enkel og overskuelig måde at håndtere fakturering, momsregnskab, forsikringer og skatteindberetninger på.

Med Factofly kan du nemt oprette og sende professionelle fakturaer til dine kunder. Platformen holder styr på alle dine fakturaer, så du aldrig mister overblikket over dine betalinger.

Når du bruger Factofly, får du følgende fordele:

 • Ingen grænse for omsætning: Med Factofly er du ikke underlagt 50.000 kr. grænsen for omsætning, da du gennem Factofly´s CVR-nummer allerede er momsregistreret.
 • Simpel fakturering: Factofly giver dig mulighed for at fakturere dine kunder uden behov for at registrere et CVR-nummer. Det sparer dig både tid og unødvendig administration.
 • Korrekt skatte- og momsregnskab: Factofly indberetter automatisk moms og skat, så du altid er på den sikre side og undgår fejl.
 • Optimal udnyttelse af fradrag: Når du bruger Factofly kan du fortsat registrere skattefradrag, hvor udgifter trækkes fra din skattepligtige indkomst.
 • Forsikringer og tryghed: Med Factofly er du dækket af de to lovpligtige forsikringer; en erhvervsansvarsforsikring og en erhversskadeforsikring, så du kan arbejde med ro i sindet, velvidende at du er forsikret.

Kort sagt kan du med Factofly slippe for det administrative besvær og i stedet fokusere på det, du brænder for.

Dyk ned i PMV regnskab: Grundlæggende principper og praksis

Alle virksomheder i Danmark har bogføringspligt, og det gælder også PMV. Det er vigtigt at have styr på regnskabet, og dette kan grundlæggende gøres på flere måder:

 • Du kan bogføre og indberette det hele selv
 • Du kan betale en revisor eller bogholder for at stå for regnskabet

Bogføring og regnskab i en PMV indebærer bl.a. registrering af salg og køb, registrering af fradrag, udfyldning af årsopgørelse og indberetning af skat. Herunder finder du nogle grundlæggende principper og praksisser, som kan hjælpe dig godt i gang.

Hvordan kommer man i gang med et PMV-regnskab som freelancer?

Et PMV-regnskab kræver, at du nøje bogfører alle dine indtægter og udgifter i løbet af året. Her anvender de fleste et regnskabsprogram til bogføring, som f.eks. Dinero eller Billy

Det, du bogfører her, er på samme tid dit skatte- og årsregnskab. Resultaterne fra regnskabet skal senere udfyldes i et oplysningsskema til Skattestyrelsen, så det er vigtigt, at bilagene og informationerne stemmer.

Hvis du har haft flere indtægter end udgifter, vil du have et overskud, som beskattes. Hvis situationen er omvendt, og du har haft flere udgifter end indtægter, har du et underskud, som kan have indflydelse på din personlige indkomst, da du som PMV hæfter med din egen personlige formue.

PMV og regnskab – Det bør du vide

I en personligt ejet mindre virksomhed (PMV) beskattes overskuddet som personlig indkomst på grund af din personlige hæftelse som virksomhedsejer. Når du ejer en PMV, er du ikke momsregistreret, men det er vigtigt, at du fortsat indberetter skat.

Tips til at holde styr på regnskabet i en PMV

Det kan være en god idé at bogføre alle bilag løbende, så dit regnskab hele tiden er opdateret. På den måde sikrer du, at bilag ikke bliver glemt, eller at du pludselig er bagud med regnskabet. 

Her skal du både bogføre salgsfakturaer, altså dine salg til kunder, og købsfakturaer, som er køb eller udgifter i virksomheden.

Hvis du er ny til bogføring, kan det være en god investering at få hjælp af en revisor eller bogholder, som kan hjælpe dig med at komme godt fra start og sikre, at du får bogført det hele korrekt.

Alternativt kan du også bruge Factofly til at holde styr på regnskabet, så du helt slipper for bekymringer om regnskab og skat. Factofly’s system holder automatisk styr på alt, hvor du altid har adgang til dine oplysninger, og vil få dine penge udbetalt som løn direkte på din konto.PMV Skat: Det bør enhver freelancer vide

Når du driver en personligt ejet virksomhed og er CVR-registreret, er det afgørende at forstå, hvordan skatteberegningen i din PMV fungerer. Skatten beregnes i din forskudsopgørelse ud fra dine forventede indtægter, hvor dine forventede indtægter nemt sendes til Skattestyrelsen via din forskudsopgørelse. 

På den måde betaler du løbende skat af dine indtægter, hvor du ved regnskabsårets afslutning skal indberette de faktiske indtægter og udgifter for at finde ud af, om du skal betale mere i skat eller have penge tilbage.

Almindelige fejltagelser ved PMV og skat

Det er vigtigt, at alle oplysninger om skatten stemmer for at undgå et eventuelt skattesmæk. Almindelige fejltagelser for skatteindberetninger kan f.eks. være, at de forventede indtægter i forskudsopgørelsen er sat for lavt, og at disse ikke løbende justeres. Dette vil resultere i, at du ender med at skulle betale tilbage i skat, hvilket kan undgås ved at sætte beløbet i forskudsopgørelsen lidt højere end forventet eller blot ved løbende at rette forskudsopgørelsen til.

Derudover er det også vigtigt at være opmærksom på skattefradrag for at sikre, hvilke udgifter eller køb i virksomheden, der er fradragsberettigede. På den måde er du sikker på at få registreret alle fradrag, så du undgår at betale mere i skat end nødvendigt.

Derfor er det vigtigt at indberette korrekt

Når du selv står for indberetningen af skat i din virksomhed, er det utrolig vigtigt, at du får bogført og indberettet de korrekte oplysninger til Skat. Indberetningen skal altså både være rettidig og korrekt, da du ellers risikerer bøder og gebyrer, og det skyldige beløb vil automatisk blive påsat renter. 

Som ejer af en PMV er det dit eget ansvar, at indberetningen er korrekt og rettidig, og du står selv for at holde styr på indberetningsfrister. 

Hvis det virker en anelse uoverskueligt, kan du nemt og hurtigt fakturere dine kunder igennem Factofly i stedet. Ved brug af Factofly håndteres din skatteindberetning nemlig automatisk, hvorefter dine penge bliver udbetalt til din konto efter skat. Du har ikke behov for at føre selvstændigt regnskab, da du er tilknyttet Factofly som projektansat, og derfor teknisk set er lønmodtager.

PMV Fradrag: Optimer din indkomst som freelancer

Ligesom andre virksomheder har man som PMV også ret til skattefradrag for bestemte udgifter i virksomheden. 

Som tommelfingerregel kan man sige, at udgifter, som er nødvendige i forbindelse med arbejdet eller anses for at være retfærdiggørende køb i virksomheden, kan trækkes fra i skat. Det er dog vigtigt at tjekke op på disse, da nogle fradrag kan være afvigende.  

De mest almindelige fradrag i en PMV inkluderer:

 • Køb af udstyr eller programmer til arbejdet f.eks. computer eller regnskabsprogram
 • Kørselsfradrag ved kørsel ud til kunder
 • Telefon- og internetudgifter
 • Lejeudgifter til kontorlokaler
 • El- og varmeudgifter til kontorlokale
 • Arbejdsforsikringer
 • Udgifter til bogholder eller revisor

Dette er blot nogle af de mest almindelige fradrag. Der findes flere fradrag, som du med fordel kan registrere som køb i virksomheden. 

Med Factofly kan du naturligvis også få hjælp til at registrere dine skattefradrag.

Udnyt de tilgængelige fradrag

Listen over fradrag er lang, og for at sikre dig at du får udnyttet de fradrag, som er tilgængelige, er det en god idé løbende at tjekke op på, om et muligt beløb er fradragsberettiget. 

Som tommelfingerregel kan man få fradrag for alle arbejdsrelaterede udgifter, men der findes alligevel afvigelser, og derfor anbefales det altid at tjekke reglerne for fradrag løbende.

Eksempler på oversete PMV-fradrag, som kan gavne din bundlinje

Nogle fradrag er mindre kendte end andre, men kan have stor betydning for dit skatteregnskab og din bundlinje som freelancer. Her er nogle eksempler på oversete PMV-fradrag:

 • Husleje til kontor
 • Software og programmer
 • Research materiale
 • Værktøj og udstyr
 • Hjemmekontor (hvis en del af dit hjem udelukkende anvendes til erhverv)
 • Rejse- og transportudgifter
 • Markedsføring f.eks. udgifter til annoncer, logo eller hjemmeside
 • Udgifter til administration f.eks. regnskabsprogram eller revisor

Bedste praksis for håndtering af PMV som freelancer

Når du ejer en PMV, er det vigtigt løbende at tjekke op på nye regler og retningslinjer på området. Det er nemlig dit eget ansvar at disse overholdes, og at du holder dig opdateret om reglerne for driften af en PMV for at undgå gebyrer, bøder eller sanktioner.

Du kan finde disse på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

Hvis du er i tvivl om reglerne for driften af eller skatteindberetningen for PMV, kan du altid rette henvendelse til Erhvervsstyrelsen eller Skattestyrelsen for spørgsmål.

Derudover kan det være en fordel at være medlem af forskellige netværksgrupper, hvor man vil kunne sparre og hjælpe hinanden med generelle spørgsmål.

Det kan også være væsentligt at overveje fremtiden for driften af din PMV. Din freelance forretning kan udvikle sig og vækste over tid, og hvis du har et mål om en omsætning, som overstiger 50.000 kr. inden for kalenderåret, kan det være nødvendigt at skifte virksomhedsform.

Vi har skrevet en anden artikel, der kan hjælpe dig med svar på spørgsmål omkring PMV vs Enkeltmandsvirksomhed.

Her kan du også overveje at gøre brug af Factofly med fokus på fleksibilitet og løbende tilpasning til dine ændrede behov – her vil der nemlig ikke være nogen øvre grænse for din omsætning.

👋 Du kan læse mere om Factofly som freelancebureau her.

hvad er et pmv
Af 10,3 min læsetidSidst opdateret: 2. april 2024

Hvad er en Personligt Ejet Mindre Virksomhed (PMV), og hvilke alternativer har du som freelancer?

Hvis du er freelancer eller selvstændig i Danmark med en omsætning under 50.000 kroner om året, har du muligheden for at drive en personligt ejet mindre virksomhed (forkortet PMV).

Selvom reglerne på området ikke er de mest komplicerede, er det vigtigt at forstå hvad du kan og må under denne virksomhedsform.

Vi prøver at gøre dig klogere på hvornår det giver mening at registrere et PMV, og hvilke løsninger, der kan fungere som et alternativ til regnskabsføring, skatte- og momsberegning uden behov for at registrere sig som PMV.

Hvad er en Personligt Ejet Mindre Virksomhed (PMV)?

Et PMV er en personligt ejet mindre virksomhed med én ejer, uden ansatte, og uden momspligt.

Et PMV er særligt populær blandt freelancere, iværksættere og solo-selvstændige, da den giver dig mulighed for at drive en virksomhed på hobbyplan, som deltidsbeskæftigelse eller som supplement til din primære indkomst.

En PMV er kendetegnet ved følgende:

 • Du ejer virksomheden alene
 • Du har ingen ansatte
 • Du hæfter personligt med egen formue
 • Din omsætning ligger under 50.000 kr. inden for kalenderåret
 • Du er ikke moms- eller lønsumspligtig

Det er altså muligt at drive en PMV, så længe omsætningen ikke overstiger 50.000 kr. inden for 12 måneder, og du dermed ikke er momspligtig.

Freelance forretning som PMV

En PMV henvender sig hovedsageligt til freelancere og soloselvstændige, der ønsker at drive en fritids- eller deltidsforretning med overskud for øje.

I modsætning til nogle af de andre virksomhedsformer, kræves der ikke nogen startkapital ved stiftelse, hvilket gør det til en effektiv og hurtig måde at komme i gang på.

Selvom din årlige omsætning i dette tilfælde er under 50.000 kr., og du derfor er momsfritaget, er det fortsat vigtigt at overholde de danske skatteregler.

Dette indebærer, at du skal indberette virksomhedens overskud og betale skat af beløbet. Hvis du har et eventuelt underskud, kan dette trækkes fra din personlige indkomst.

At registrere en PMV som freelancer kan for nogle være en god start uden behov for startkapital eller momsregistrering. Der vil dog fortsat være krav til regnskabsføring for ikke at nævne, at en PMV med omsætningsgrænsen på 50.000 kr. inden for 12 måneder helt naturligt begrænser din forretning.

Sådan kan du bruge Factofly som et alternativ til PMV

Factofly er et freelancebureau specielt til freelancere og solo-selvstændige, som leder efter en genvej til at kunne fakturere uden at skulle bøvle med regnskab og administration.

Factofly tilbyder en enkel og overskuelig måde at håndtere fakturering, momsregnskab, forsikringer og skatteindberetninger på.

Med Factofly kan du nemt oprette og sende professionelle fakturaer til dine kunder. Platformen holder styr på alle dine fakturaer, så du aldrig mister overblikket over dine betalinger.

Når du bruger Factofly, får du følgende fordele:

 • Ingen grænse for omsætning: Med Factofly er du ikke underlagt 50.000 kr. grænsen for omsætning, da du gennem Factofly´s CVR-nummer allerede er momsregistreret.
 • Simpel fakturering: Factofly giver dig mulighed for at fakturere dine kunder uden behov for at registrere et CVR-nummer. Det sparer dig både tid og unødvendig administration.
 • Korrekt skatte- og momsregnskab: Factofly indberetter automatisk moms og skat, så du altid er på den sikre side og undgår fejl.
 • Optimal udnyttelse af fradrag: Når du bruger Factofly kan du fortsat registrere skattefradrag, hvor udgifter trækkes fra din skattepligtige indkomst.
 • Forsikringer og tryghed: Med Factofly er du dækket af de to lovpligtige forsikringer; en erhvervsansvarsforsikring og en erhversskadeforsikring, så du kan arbejde med ro i sindet, velvidende at du er forsikret.

Kort sagt kan du med Factofly slippe for det administrative besvær og i stedet fokusere på det, du brænder for.

Dyk ned i PMV regnskab: Grundlæggende principper og praksis

Alle virksomheder i Danmark har bogføringspligt, og det gælder også PMV. Det er vigtigt at have styr på regnskabet, og dette kan grundlæggende gøres på flere måder:

 • Du kan bogføre og indberette det hele selv
 • Du kan betale en revisor eller bogholder for at stå for regnskabet

Bogføring og regnskab i en PMV indebærer bl.a. registrering af salg og køb, registrering af fradrag, udfyldning af årsopgørelse og indberetning af skat. Herunder finder du nogle grundlæggende principper og praksisser, som kan hjælpe dig godt i gang.

Hvordan kommer man i gang med et PMV-regnskab som freelancer?

Et PMV-regnskab kræver, at du nøje bogfører alle dine indtægter og udgifter i løbet af året. Her anvender de fleste et regnskabsprogram til bogføring, som f.eks. Dinero eller Billy

Det, du bogfører her, er på samme tid dit skatte- og årsregnskab. Resultaterne fra regnskabet skal senere udfyldes i et oplysningsskema til Skattestyrelsen, så det er vigtigt, at bilagene og informationerne stemmer.

Hvis du har haft flere indtægter end udgifter, vil du have et overskud, som beskattes. Hvis situationen er omvendt, og du har haft flere udgifter end indtægter, har du et underskud, som kan have indflydelse på din personlige indkomst, da du som PMV hæfter med din egen personlige formue.

PMV og regnskab – Det bør du vide

I en personligt ejet mindre virksomhed (PMV) beskattes overskuddet som personlig indkomst på grund af din personlige hæftelse som virksomhedsejer. Når du ejer en PMV, er du ikke momsregistreret, men det er vigtigt, at du fortsat indberetter skat.

Tips til at holde styr på regnskabet i en PMV

Det kan være en god idé at bogføre alle bilag løbende, så dit regnskab hele tiden er opdateret. På den måde sikrer du, at bilag ikke bliver glemt, eller at du pludselig er bagud med regnskabet. 

Her skal du både bogføre salgsfakturaer, altså dine salg til kunder, og købsfakturaer, som er køb eller udgifter i virksomheden.

Hvis du er ny til bogføring, kan det være en god investering at få hjælp af en revisor eller bogholder, som kan hjælpe dig med at komme godt fra start og sikre, at du får bogført det hele korrekt.

Alternativt kan du også bruge Factofly til at holde styr på regnskabet, så du helt slipper for bekymringer om regnskab og skat. Factofly’s system holder automatisk styr på alt, hvor du altid har adgang til dine oplysninger, og vil få dine penge udbetalt som løn direkte på din konto.PMV Skat: Det bør enhver freelancer vide

Når du driver en personligt ejet virksomhed og er CVR-registreret, er det afgørende at forstå, hvordan skatteberegningen i din PMV fungerer. Skatten beregnes i din forskudsopgørelse ud fra dine forventede indtægter, hvor dine forventede indtægter nemt sendes til Skattestyrelsen via din forskudsopgørelse. 

På den måde betaler du løbende skat af dine indtægter, hvor du ved regnskabsårets afslutning skal indberette de faktiske indtægter og udgifter for at finde ud af, om du skal betale mere i skat eller have penge tilbage.

Almindelige fejltagelser ved PMV og skat

Det er vigtigt, at alle oplysninger om skatten stemmer for at undgå et eventuelt skattesmæk. Almindelige fejltagelser for skatteindberetninger kan f.eks. være, at de forventede indtægter i forskudsopgørelsen er sat for lavt, og at disse ikke løbende justeres. Dette vil resultere i, at du ender med at skulle betale tilbage i skat, hvilket kan undgås ved at sætte beløbet i forskudsopgørelsen lidt højere end forventet eller blot ved løbende at rette forskudsopgørelsen til.

Derudover er det også vigtigt at være opmærksom på skattefradrag for at sikre, hvilke udgifter eller køb i virksomheden, der er fradragsberettigede. På den måde er du sikker på at få registreret alle fradrag, så du undgår at betale mere i skat end nødvendigt.

Derfor er det vigtigt at indberette korrekt

Når du selv står for indberetningen af skat i din virksomhed, er det utrolig vigtigt, at du får bogført og indberettet de korrekte oplysninger til Skat. Indberetningen skal altså både være rettidig og korrekt, da du ellers risikerer bøder og gebyrer, og det skyldige beløb vil automatisk blive påsat renter. 

Som ejer af en PMV er det dit eget ansvar, at indberetningen er korrekt og rettidig, og du står selv for at holde styr på indberetningsfrister. 

Hvis det virker en anelse uoverskueligt, kan du nemt og hurtigt fakturere dine kunder igennem Factofly i stedet. Ved brug af Factofly håndteres din skatteindberetning nemlig automatisk, hvorefter dine penge bliver udbetalt til din konto efter skat. Du har ikke behov for at føre selvstændigt regnskab, da du er tilknyttet Factofly som projektansat, og derfor teknisk set er lønmodtager.

PMV Fradrag: Optimer din indkomst som freelancer

Ligesom andre virksomheder har man som PMV også ret til skattefradrag for bestemte udgifter i virksomheden. 

Som tommelfingerregel kan man sige, at udgifter, som er nødvendige i forbindelse med arbejdet eller anses for at være retfærdiggørende køb i virksomheden, kan trækkes fra i skat. Det er dog vigtigt at tjekke op på disse, da nogle fradrag kan være afvigende.  

De mest almindelige fradrag i en PMV inkluderer:

 • Køb af udstyr eller programmer til arbejdet f.eks. computer eller regnskabsprogram
 • Kørselsfradrag ved kørsel ud til kunder
 • Telefon- og internetudgifter
 • Lejeudgifter til kontorlokaler
 • El- og varmeudgifter til kontorlokale
 • Arbejdsforsikringer
 • Udgifter til bogholder eller revisor

Dette er blot nogle af de mest almindelige fradrag. Der findes flere fradrag, som du med fordel kan registrere som køb i virksomheden. 

Med Factofly kan du naturligvis også få hjælp til at registrere dine skattefradrag.

Udnyt de tilgængelige fradrag

Listen over fradrag er lang, og for at sikre dig at du får udnyttet de fradrag, som er tilgængelige, er det en god idé løbende at tjekke op på, om et muligt beløb er fradragsberettiget. 

Som tommelfingerregel kan man få fradrag for alle arbejdsrelaterede udgifter, men der findes alligevel afvigelser, og derfor anbefales det altid at tjekke reglerne for fradrag løbende.

Eksempler på oversete PMV-fradrag, som kan gavne din bundlinje

Nogle fradrag er mindre kendte end andre, men kan have stor betydning for dit skatteregnskab og din bundlinje som freelancer. Her er nogle eksempler på oversete PMV-fradrag:

 • Husleje til kontor
 • Software og programmer
 • Research materiale
 • Værktøj og udstyr
 • Hjemmekontor (hvis en del af dit hjem udelukkende anvendes til erhverv)
 • Rejse- og transportudgifter
 • Markedsføring f.eks. udgifter til annoncer, logo eller hjemmeside
 • Udgifter til administration f.eks. regnskabsprogram eller revisor

Bedste praksis for håndtering af PMV som freelancer

Når du ejer en PMV, er det vigtigt løbende at tjekke op på nye regler og retningslinjer på området. Det er nemlig dit eget ansvar at disse overholdes, og at du holder dig opdateret om reglerne for driften af en PMV for at undgå gebyrer, bøder eller sanktioner.

Du kan finde disse på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

Hvis du er i tvivl om reglerne for driften af eller skatteindberetningen for PMV, kan du altid rette henvendelse til Erhvervsstyrelsen eller Skattestyrelsen for spørgsmål.

Derudover kan det være en fordel at være medlem af forskellige netværksgrupper, hvor man vil kunne sparre og hjælpe hinanden med generelle spørgsmål.

Det kan også være væsentligt at overveje fremtiden for driften af din PMV. Din freelance forretning kan udvikle sig og vækste over tid, og hvis du har et mål om en omsætning, som overstiger 50.000 kr. inden for kalenderåret, kan det være nødvendigt at skifte virksomhedsform.

Vi har skrevet en anden artikel, der kan hjælpe dig med svar på spørgsmål omkring PMV vs Enkeltmandsvirksomhed.

Her kan du også overveje at gøre brug af Factofly med fokus på fleksibilitet og løbende tilpasning til dine ændrede behov – her vil der nemlig ikke være nogen øvre grænse for din omsætning.

👋 Du kan læse mere om Factofly som freelancebureau her.