Oplysninger til A-kasser om Factofly

Factofly er et freelancebureau der har eksisteret i 4 år, og er blandt de største af sin slags i Danmark. 

Factofly har siden opstarten i 2020 samarbejdet med Magistrenes A-kasse omkring at udbyde vores service til deres medlemmer.

Nedenfor er der en kort gennemgang af vores model, samt udtalelser fra henholdsvis STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering) samt chefjuristen fra Arbejdsskadestyrelsen.

Såfremt der skulle være yderligere spørgsmål eller andet vi kan hjælpe med, er I meget velkomne til at ringe eller skrive direkte til vores jurist Jannik Flor Borg.Jannik Flor Borg

Med venlig hilsen

Jannik Flor Borg

Direkte tlf.: 81 90 70 90
Mail: jannik[at]factofly.com

Med venlig hilsen

Jannik Flor Borg

Direkte tlf.: 81 90 70 90
Mail: jannik[at]factofly.com

Gennemgang af Factofly modellen

  1. Brugeren (den ansatte) finder kunden/arbejdet og meddeler kunden at de vil bruge Factofly.
  1. Brugeren opretter en opgave hos os, med beskrivelse af hvilket arbejde der skal udføres, antal timer samt betaling.
  1. Alt efter størrelsen på opgaven, så sender vi enten en ordrebekræftelse som de skal bekræfte over for os eller  kontrakt til underskrivelse. I begge tilfælde med Factofly på som leverandør i forhold til det arbejde der skal laves. Kunden indgår altså en aftale med Factofly og ikke brugeren. Det er således også Factofly der hæfter, såfremt der er mangelindsigelser eller andet i forbindelse med arbejdet. 
  1. Vi udfærdiger en kontrakt til brugeren for arbejdet med en beskrivelse af det arbejde som skal laves.
  1. Hvis der sker ændringer i arbejdet undervejs, så skal kunden informere os direkte via den bekræftelse de har modtaget og så informerer vi brugeren. Så kunden må ikke selv ændre opgaven direkte over for brugeren.
  1. Der sker fakturering (typisk ved afslutningen af arbejdet), ved at brugeren opretter en faktura i vores system. Vi tjekker herefter at fakturaen stemmer overens med den aftale der er lavet med kunden samt fremsender denne til kunden.
  1. Lønnen udbetales herefter til brugeren – enten ved kundens betaling af fakturaen eller inden for 24 timer efter afsendelsen af fakturaen.

Vi trækker brugerens skattekort hos skat samt indberetter og betaler a-skat, atp samt andre sociale omkostninger for brugeren.

Ansættelseskontrakten underskrives af brugeren med MitID.

Brugeren er udelukkende forpligtet til at levere sit arbejde efter bedste evne, mens Factofly er forpligtet til at levere det, som er aftalt overfor kunden. 

I tilfælde af kundens manglende evne til at betale eller konkurs, så udbetaler vi lønnen til brugeren.

I tilfælde af sygdom dækker vi brugeren.

Brugeren har altså ikke selv en økonomisk risiko ved at udføre arbejdet og arbejder i vores navn, samt under vores tilsyn og ikke i eget navn eller risiko.

Vi monitorerer også at lønnen for det pågældende arbejde er efter almindelig arbejdsvilkår og afviser opgaver hvor det arbejde der skal udføres og tiden der skal bruges på det ikke stemmer overens med den samlede ordrestørrelse således at timelønnen vil være under markedsniveau for andet tilsvarende arbejde.

Udtalelse fra Arbejdsskadestyrelsen

Uddrag af udtalelsen fra Arbejdsskadestyrelsen, der har vurderet Factofly’s model. Deres chefjurist er kommet med følgende udtalelse (vores fremhævelse).

(…) Freelancere vil uden den beskrevne konstruktion efter praksis blive betragtet som ansat til (midlertidigt) arbejde for den virksomhed, der skal have løst en opgave, med virksomheden som sikringspligtig arbejdsgiver, og dennes forsikringsselskab som ansvarlig for betaling af udgifter i sager om arbejdsulykker eller med virksomhedens branchegruppe som ansvarlig for betaling af udgifter i sager om erhvervssygdomme.

Alternativt kan freelancere betragtes som selvstændigt erhvervsdrivende under forudsætning af, at de reelt og rent faktisk driver en registreret virksomhed i eget navn og ikke kun arbejder for en enkelt virksomhed.

Den beskrevne konstruktion løfter freelancerne ud af rollen som ansat i den virksomhed, skal have udført et midlertidigt arbejde eller alternativt ud af rollen som selvstændigt erhvervsdrivende, og over i et midlertidigt ansættelsesforhold hos Factofly. (…)

Udtalelse fra STAR omkring brug af freelancebureauer til optjening af dagpenge spurgt af Factofly. *Det markerede er vores tilføjelser.

Efter reglerne er retten til dagpenge betinget af, at et fuldtidsforsikret med- lem af en a-kasse har en indkomst på mindst 263.232 kr. (2024) inden for de seneste 3 år.

Det kan du se i § 53, stk. 2, nr. 1, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 503 af 11. maj 2023 (loven).

Der kan medregnes A-indkomst, hvoraf der skal betales arbejdsmarkedsbi- drag, og som er indberettet til indkomstregisteret.

Det kan du se i § 53, stk. 3, nr. 1, i loven.

Factoflys kommentar:

Al ansættelse hos os er som a-indkomst, hvor der betales arbejdsmarkedsbidrag samt indberettet til indkomstregistret. 

Er indkomsten opnået ved lønarbejde, medregnes kun indkomst, der er udbetalt i et sædvanligt beskæftigelsesforhold, der er i overensstemmelse med gældende overenskomster eller i øvrigt er udført på almindelige løn- og arbejdsvilkår.

Det kan du se i § 53, stk. 6, i loven.

Efter praksis sammenlignes medlemmets løn- og arbejdsvilkår med en sam- menlignelig overenskomst, hvis ansættelsesforholdet ikke er omfattet af en overenskomst. 

Factoflys kommentar:

Ved oprettelsen af opgave hos os, tjekker vi altid at lønniveau som minimum følger overenskomsten på det pågældende område.