Download gratis skabelon til din freelance kontrakt

Hent hurtigt vores gratis freelance kontraktskabelon, der omfatter de vigtigste ting, når du skal indgå en aftale med din kunde.
Når du henter skabelonen siger du samtidig ja til at vi må sende dig vores populære freelance nyhedsbrev. Du kan afmelde dig anytime 👋

løn som freelancer

Brug Factofly til din opgave, vær forsikret og hav styr på din freelance kontrakt fra start

Factofly hjælper dig som privatperson med at fakturere og være sikret under arbejde:

  • Med Factofly kan du indgå en aftale direkte med din kunde

  • Du kan tage dig betalt uden CVR nummer

  • Vi klarer al skat, moms, fradrag og udbetaler dine penge som normal løn
  • Ingen binding. Du betaler kun for det du bruger.
  • Intet behov for forsikring, erhvervskonto eller bogføringsprogram

Nogle ting du skal være opmærksom på, når du sender en freelance kontrakt til din kunde:

Hvor lang tid aftalen strækker sig over

Din freelance kontrakt skal afspejle hvad der officielt bliver kaldt aftalens løbetid. Er det et enkeltstående projekt, eller er det en løbende aftale?

Husk at du ikke kun skal være opmærksom på opsigelse/løbetid men også hvorvidt at du er garanteret noget minimumsarbejde under aftalen eller i en eventuel opsigelsesperiode. Den kontraktskabelon for freelancere du kan downloade her, har naturligvis en ramme du kan læne dig op ad.

Landing | Kontraktskabelon
freelance fakturaskabelon

Opsigelsesvarsel

Den gode freelance kontrakt har altid et afsnit med omkring opsigelsesvarsel. Både for dig og din kunde.

Kontrakten skal være med til at beskytte dig, hvis din kunde ombestemmer sig undervejs.

Opgavebeskrivelse

Her skal du være meget klar i spyttet omkring beskrivelsen af arbejdet, og her må du heller ikke taget noget for givet.

En god tommelfingerregel er, at du skal skrive opgavebeskrivelsen således at en udefrakommende, der ikke har noget kendskab til projektet hurtigt kan se hvad, der skal leveres. Under det her punkt er det også vigtigt f.eks. at angive hvor mange korrektur-gange, der følger med i opgaven og til hvilken pris alt derudover koster. 

freelance fakturaskabelon
freelance fakturaskabelon

Pris og betaling

Hvad koster det at komme i mål, bliver der afregnet efter timepris eller projektpris, og hvad sker der hvis leveres ekstraarbejde? Under pris og betaling skal du have alle detaljer med, herunder hvordan fakturering foregår og hvor hyppigt.

Rettigheder

Normalt er det din kunde der ejer alle rettigheder over det arbejde du laver. En undtagelse kan være hvis din kunde kun må bruge dit arbejde i en bestemt periode eller bestemt format, f.eks. web og hvis de vil bruge det på tryk så skal du have yderligere kompensation.

freelance fakturaskabelon
freelance fakturaskabelon

Ansvar

Det her afsnit er vigtigt, hvis der skulle ske noget. Det er heldigvis ikke så tit, men man kan risikere at blive ramt af ret voldsomme erstatningskrav, hvis det hele går ned.

I kontraktskabelonen her, kan erstatningskravet ikke overstige din betaling for arbejdet. Det punkt skal du gerne stå fast på.

Desuden skal du huske, at dine private forsikringer ikke dækker dig her. Du kan enten kontakte dit forsikringsselskab, eller du kan læse mere om hvordan du er dækket igennem Factofly her. 

Tavshedspligt

Mange projekter er underlagt tavshedspligt som standard. I kontrakten her giver du også din kunde mulighed at inkludere en non-disclosure aftale (NDA), hvis behovet er der.

freelance fakturaskabelon
freelance fakturaskabelon

Forsinkelser

Vær meget klar omkring hvad der sker hvis projektet bliver forsinket.

I den kontraktskabelon for freelancere du har her, er beskrevet som standard hvordan du som freelancer ikke er ansvarlig for forsinkelser, der er sket fordi din kunde har været lidt for langsom.

Kontrakten beskriver også at opgaver i juli og december kan blive forsinket pga. af ferie, men det er under alle omstændigheder en god ide at have klappet eventuel ferie af inden projektet går i gang.

Uoverensstemmelser

Det sker desværre at der kommer lidt grus i maskineriet, og der er uoverensstemmelser mellem kunde og leverandør. Sørg for at have beskrevet hvad der i så fald skal ske, og hvordan problemet skal løses.

I kontraktskabelonen her, er inkluderet et standard afsnit omkring håndtering af uoverensstemmelser mellem dig og din kunde.

freelance fakturaskabelon

Sæt din administration på autopilot