a-kasse som selvstændig
Del artiklen!
Af 6,9 min læsetidSidst opdateret: 19. september 2023

Hvorfor skal man have en a-kasse som selvstændig?

Det kan være, at du har været i kontakt med dagpengesystemet, og derfor garanteret kender til det at have en a-kasse.

Hvis ikke så er en a-kasse nærmere bekrevet en statsstøttet forening, hvor man som betalende medlem køber ind på at forsikre sig mod arbejdsløshed, og derfor også kan sikre en indtægt i form af dagpenge.

Som selvstændig kan det være en udfordring, at vurdere om en a-kasse er det rigtige at prioritere, da ens indtægt jo kan variere.

Så hvorfor bør man overveje en a-kasse som selvstændig? Og hvad kan de gøre for dig som freelancer?

Opret gratis bruger

Et nemmere freelanceliv med Factofly

Vær freelancer uden besvær og tag dig betalt uden eget CVR nummer med Factofly. Vi hjælper knap 3.000 andre med en hverdag uden administration.

Opret gratis bruger

A-kasse og selvstændige – går det hånd i hånd?

Du har nok ikke startet din virksomhed med forventningen om at skulle blive arbejdsløs, men derfor kan det være fordelagtigt at være medlem af en a-kasse alligevel.

A-kasse er en forkortelse for arbejdsløshedskasse, hvor du som selvstændig betaler et fast kontingent til en a-kasse på samme måde som lønmodtagere.

Dette kontingent sikrer dig økonomisk i tilfælde af, at du bliver nødt til at lukke din virksomhed og dermed bliver arbejdsløs.

Hvis ikke du er medlem af en a-kasse, kan du modtage kontanthjælp ved arbejdsløshed, hvor den udbetalte ydelse er betydeligt lavere end dagpengesatsen. Du kan læse mere om dagpenge som selvstændig i vores tidligere indlæg her.

Eller hvis du f.eks. kommer til skade under arbejdet og derfor ikke kan holde din virksomhed kørende i en periode, kan du se mere om forsikring som selvstændig freelancer her.

Så hvorfor skal du som selvstændig være medlem af en a-kasse? Vi giver dig fordelene og ulemperne nedenfor.

Opret gratis bruger

Et nemmere freelanceliv med Factofly

Vær freelancer uden besvær og tag dig betalt uden eget CVR nummer med Factofly. Vi hjælper knap 3.000 andre med en hverdag uden administration.

Opret gratis bruger

Bibeskæftigelse eller hovedbeskæftigelse?

Når det kommer til a-kasser for selvstændige, skelnes der oftest imellem, om du er selvstændig som bibeskæftigelse eller hovedbeskæftigelse. 

Hvis din virksomhed vurderes til at være hovedbeskæftigelse, kan du ikke få dagpenge, medmindre din virksomhed er lukket. 

Du bliver anset som selvstændig som bibeskæftigelse, hvis du enten starter virksomhed, mens du modtager dagpenge, eller hvis du har ført virksomhed inden du bliver ledig. 

Dertil hvis du de forudgående 6 måneder har haft minimum 80 timers lønmodtagerarbejde om måneden eller som minimum har arbejdet som lønmodtager en time i fem af de seks måneder. 

Det har altså afgørende betydning, om du er selvstændig som bi – eller hovedbeskæftigelse, når du er medlem af en a-kasse for at modtage dagpenge eller supplerende dagpenge. 

Fordele ved at være medlem af en a-kasse som selvstændig

  • Økonomisk sikkerhed:

Som selvstændig kan det være usikkert, hvor meget du kommer til at tjene fra måned til måned – særligt som nystartet hvor det kan være tryghedsskabende at være sikret økonomisk, hvis din virksomhed viser sig ikke at løbe rundt.

Hvis du er selvstændig som bibeskæftigelse og medlem af en a-kasse, kan du få suppleret din indtægt op til dagpengesatsen.
Du kan blandt andet læse mere om supplerende dagpenge her.

Som medlem af en a-kasse er du altså forsikret i form af at kunne modtage dagpenge, hvis din virksomhed skulle lukke.

  • Rådgivning:

Det kan være svært at navigere i dagpengesystemet, regler for selvstændige og en del andre områder inden for det selvstændige arbejdsliv.

Flere a-kasser har oprettet afdelinger særligt rettet mod medlemmer med egen virksomhed, hvor jobrådgivere er tilgængelige og vejleder selvstændige i forhold til det selvstændige arbejdsliv.

Du kan læse mere om rådgivning her.

  • Sparring og vidensdeling:

Det kan være, at du er gået i stå, mangler nye indspark til dit projekt eller gerne vil indhente inspiration.

Mange a-kasser har møder, webinarer og arrangementer specielt målrettet selvstændige.

Her kan du som selvstændig eksempelvis blive klogere på kreative processer for selvstændige, virksomhedspraktik eller det at være selvstændig på dagpenge.

Læs mere om forskellige arrangementer her.

Opret gratis bruger

Et nemmere freelanceliv med Factofly

Vær freelancer uden besvær og tag dig betalt uden eget CVR nummer med Factofly. Vi hjælper knap 3.000 andre med en hverdag uden administration.

Opret gratis bruger

Ulemper ved at være medlem af en a-kasse som selvstændig

Økonomi:

Som med alt andet verdenen, også i den selvstændige, er ydelser ikke gratis og heller ikke et medlemskab hos en a-kasse.

Medlemskab i en a-kasse koster mellem 451 kr./mdr. til 591 kr./mdr., hvilket for selvstændige kan være en dyr post, hvis pengene i forvejen er små.

Du kan se et overslag over priser på a-kassemedlemskaber her.

A-kassens regler for selvstændige:

Hvis du er medlem af en a-kasse som selvstændig som bibeskæftigelse, kan du modtage supplerende dagpenge.

Her kan du, som nævnt, få suppleret din indtægt op til dagpengesatsen.

Det er dog påkrævet ved lov, at du også som selvstændig skal være aktivt jobsøgende og deltage i samtaler og aktiviteter med dit jobcenter og/eller a-kasse.

Desuden kan du som selvstændig som bibeskæftigelse maksimalt modtage dagpenge i 30 uger, og skal månedligt registrere al aktivitet i din virksomhed og indsende det til din a-kasse.

Hvis du derimod er selvstændig som hovedbeskæftigelse, er du nødsaget til at lukke hele din virksomhed og dit CVR-nummer for at kunne modtage dagpenge fra din a-kasse, hvorefter du bliver registreret som fuldtidsledig.

Du kan læse mere om hoved- og bibeskæftigelse her.

Tid og tankekraft:

Som du måske kan fornemme, kan man, som som selvstændig som bibeskæftigelse, bruge meget tid på at skulle være jobsøgende, aktiv i a-kasse- og jobcenter-relaterede aktiviteter og samtidig opretholde aktiviteten i sin egen virksomhed.

Hvis du er selvstændig som hovedbeskæftigelse, kan dilemmaet derimod være at skulle vægte frem og tilbage, hvorvidt du skal lukke din virksomhed og dit hjertebarn for tilgengæld at være berettiget til at modtage dagpenge eller ej.

Bør du have en a-kasse som selvstændig?

Som med alt andet i det selvstændige liv, handler det at være medlem af en a-kasse om at afveje, hvorvidt det kan betale sig i netop din virksomhed og situation, og det er selvfølgelig op til dig, at vurdere fordelene og ulemperne herfor.

Giver det dig en god tryghed, så du sover bedre om natten? Eller er din virksomhed særligt skrøbelig? Så kan pengene til en a-kasse være godt givet ud!

Man kan sige, at den økonomiske usikkerhed som selvstændig kan være altoverskyggende, hvor et medlemskab hos en a-kasse, kan være med til at minimere denne.

På den anden side følger krav og regler med det at være medlem af en a-kasse. Her skal du som selvstændig som bibeskæftigelse være jobsøgende og deltage i beskæftigelsesrettede aktiviteter, hvis du gerne vil modtage dagpenge, hvilket kan være tids-og energikrævende samt tage tid fra din egen virksomhed.

Hvis du er selvstændig som hovedbeskæftigelse, vil den økonomiske tryghed være bundet op på, at du er sikret retten til dagpenge, hvis du skulle vælge at lukke din virksomhed.

Uanset om du er selvstændig som bi-eller hovedbeskæftigelse, vil der , gennem medlemskab hos en a-kasse være mulighed for at få rådgivning, sparring, ny viden og at deltage i virksomhedsrelevante kurser.

a-kasse som selvstændig
Af 6,9 min læsetidSidst opdateret: 19. september 2023

Hvorfor skal man have en a-kasse som selvstændig?

Det kan være, at du har været i kontakt med dagpengesystemet, og derfor garanteret kender til det at have en a-kasse.

Hvis ikke så er en a-kasse nærmere bekrevet en statsstøttet forening, hvor man som betalende medlem køber ind på at forsikre sig mod arbejdsløshed, og derfor også kan sikre en indtægt i form af dagpenge.

Som selvstændig kan det være en udfordring, at vurdere om en a-kasse er det rigtige at prioritere, da ens indtægt jo kan variere.

Så hvorfor bør man overveje en a-kasse som selvstændig? Og hvad kan de gøre for dig som freelancer?

Opret gratis bruger

Et nemmere freelanceliv med Factofly

Vær freelancer uden besvær og tag dig betalt uden eget CVR nummer med Factofly. Vi hjælper knap 3.000 andre med en hverdag uden administration.

Opret gratis bruger

A-kasse og selvstændige – går det hånd i hånd?

Du har nok ikke startet din virksomhed med forventningen om at skulle blive arbejdsløs, men derfor kan det være fordelagtigt at være medlem af en a-kasse alligevel.

A-kasse er en forkortelse for arbejdsløshedskasse, hvor du som selvstændig betaler et fast kontingent til en a-kasse på samme måde som lønmodtagere.

Dette kontingent sikrer dig økonomisk i tilfælde af, at du bliver nødt til at lukke din virksomhed og dermed bliver arbejdsløs.

Hvis ikke du er medlem af en a-kasse, kan du modtage kontanthjælp ved arbejdsløshed, hvor den udbetalte ydelse er betydeligt lavere end dagpengesatsen. Du kan læse mere om dagpenge som selvstændig i vores tidligere indlæg her.

Eller hvis du f.eks. kommer til skade under arbejdet og derfor ikke kan holde din virksomhed kørende i en periode, kan du se mere om forsikring som selvstændig freelancer her.

Så hvorfor skal du som selvstændig være medlem af en a-kasse? Vi giver dig fordelene og ulemperne nedenfor.

Opret gratis bruger

Et nemmere freelanceliv med Factofly

Vær freelancer uden besvær og tag dig betalt uden eget CVR nummer med Factofly. Vi hjælper knap 3.000 andre med en hverdag uden administration.

Opret gratis bruger

Bibeskæftigelse eller hovedbeskæftigelse?

Når det kommer til a-kasser for selvstændige, skelnes der oftest imellem, om du er selvstændig som bibeskæftigelse eller hovedbeskæftigelse. 

Hvis din virksomhed vurderes til at være hovedbeskæftigelse, kan du ikke få dagpenge, medmindre din virksomhed er lukket. 

Du bliver anset som selvstændig som bibeskæftigelse, hvis du enten starter virksomhed, mens du modtager dagpenge, eller hvis du har ført virksomhed inden du bliver ledig. 

Dertil hvis du de forudgående 6 måneder har haft minimum 80 timers lønmodtagerarbejde om måneden eller som minimum har arbejdet som lønmodtager en time i fem af de seks måneder. 

Det har altså afgørende betydning, om du er selvstændig som bi – eller hovedbeskæftigelse, når du er medlem af en a-kasse for at modtage dagpenge eller supplerende dagpenge. 

Fordele ved at være medlem af en a-kasse som selvstændig

  • Økonomisk sikkerhed:

Som selvstændig kan det være usikkert, hvor meget du kommer til at tjene fra måned til måned – særligt som nystartet hvor det kan være tryghedsskabende at være sikret økonomisk, hvis din virksomhed viser sig ikke at løbe rundt.

Hvis du er selvstændig som bibeskæftigelse og medlem af en a-kasse, kan du få suppleret din indtægt op til dagpengesatsen.
Du kan blandt andet læse mere om supplerende dagpenge her.

Som medlem af en a-kasse er du altså forsikret i form af at kunne modtage dagpenge, hvis din virksomhed skulle lukke.

  • Rådgivning:

Det kan være svært at navigere i dagpengesystemet, regler for selvstændige og en del andre områder inden for det selvstændige arbejdsliv.

Flere a-kasser har oprettet afdelinger særligt rettet mod medlemmer med egen virksomhed, hvor jobrådgivere er tilgængelige og vejleder selvstændige i forhold til det selvstændige arbejdsliv.

Du kan læse mere om rådgivning her.

  • Sparring og vidensdeling:

Det kan være, at du er gået i stå, mangler nye indspark til dit projekt eller gerne vil indhente inspiration.

Mange a-kasser har møder, webinarer og arrangementer specielt målrettet selvstændige.

Her kan du som selvstændig eksempelvis blive klogere på kreative processer for selvstændige, virksomhedspraktik eller det at være selvstændig på dagpenge.

Læs mere om forskellige arrangementer her.

Opret gratis bruger

Et nemmere freelanceliv med Factofly

Vær freelancer uden besvær og tag dig betalt uden eget CVR nummer med Factofly. Vi hjælper knap 3.000 andre med en hverdag uden administration.

Opret gratis bruger

Ulemper ved at være medlem af en a-kasse som selvstændig

Økonomi:

Som med alt andet verdenen, også i den selvstændige, er ydelser ikke gratis og heller ikke et medlemskab hos en a-kasse.

Medlemskab i en a-kasse koster mellem 451 kr./mdr. til 591 kr./mdr., hvilket for selvstændige kan være en dyr post, hvis pengene i forvejen er små.

Du kan se et overslag over priser på a-kassemedlemskaber her.

A-kassens regler for selvstændige:

Hvis du er medlem af en a-kasse som selvstændig som bibeskæftigelse, kan du modtage supplerende dagpenge.

Her kan du, som nævnt, få suppleret din indtægt op til dagpengesatsen.

Det er dog påkrævet ved lov, at du også som selvstændig skal være aktivt jobsøgende og deltage i samtaler og aktiviteter med dit jobcenter og/eller a-kasse.

Desuden kan du som selvstændig som bibeskæftigelse maksimalt modtage dagpenge i 30 uger, og skal månedligt registrere al aktivitet i din virksomhed og indsende det til din a-kasse.

Hvis du derimod er selvstændig som hovedbeskæftigelse, er du nødsaget til at lukke hele din virksomhed og dit CVR-nummer for at kunne modtage dagpenge fra din a-kasse, hvorefter du bliver registreret som fuldtidsledig.

Du kan læse mere om hoved- og bibeskæftigelse her.

Tid og tankekraft:

Som du måske kan fornemme, kan man, som som selvstændig som bibeskæftigelse, bruge meget tid på at skulle være jobsøgende, aktiv i a-kasse- og jobcenter-relaterede aktiviteter og samtidig opretholde aktiviteten i sin egen virksomhed.

Hvis du er selvstændig som hovedbeskæftigelse, kan dilemmaet derimod være at skulle vægte frem og tilbage, hvorvidt du skal lukke din virksomhed og dit hjertebarn for tilgengæld at være berettiget til at modtage dagpenge eller ej.

Bør du have en a-kasse som selvstændig?

Som med alt andet i det selvstændige liv, handler det at være medlem af en a-kasse om at afveje, hvorvidt det kan betale sig i netop din virksomhed og situation, og det er selvfølgelig op til dig, at vurdere fordelene og ulemperne herfor.

Giver det dig en god tryghed, så du sover bedre om natten? Eller er din virksomhed særligt skrøbelig? Så kan pengene til en a-kasse være godt givet ud!

Man kan sige, at den økonomiske usikkerhed som selvstændig kan være altoverskyggende, hvor et medlemskab hos en a-kasse, kan være med til at minimere denne.

På den anden side følger krav og regler med det at være medlem af en a-kasse. Her skal du som selvstændig som bibeskæftigelse være jobsøgende og deltage i beskæftigelsesrettede aktiviteter, hvis du gerne vil modtage dagpenge, hvilket kan være tids-og energikrævende samt tage tid fra din egen virksomhed.

Hvis du er selvstændig som hovedbeskæftigelse, vil den økonomiske tryghed være bundet op på, at du er sikret retten til dagpenge, hvis du skulle vælge at lukke din virksomhed.

Uanset om du er selvstændig som bi-eller hovedbeskæftigelse, vil der , gennem medlemskab hos en a-kasse være mulighed for at få rådgivning, sparring, ny viden og at deltage i virksomhedsrelevante kurser.