Del artiklen!
Af 5 min læsetidSidst opdateret: 26. juni 2023

Mini-guide: Feriepenge som freelancer

Som ansat medarbejder og lønmodtager får man automatisk beregnet og udbetalt feriepenge af den løn, man tjener – Men hvad med feriepenge når man er selvstændig eller freelancer? 

Her er der lidt forskel på, om du er selvstændig freelancer eller freelance lønmodtager, men uanset er det vigtigt, at du har styr på feriepengene, så din indkomst altid er dækket ind under ferier.

Hvad er feriepenge?

Feriepenge er penge, som man som lønmodtager optjener for at være sikret en indkomst under afholdelse af ferie. Feriepengene udgør 12,5% af en lønmodtagers løn på et år, og feriepengene bliver beskattet på samme måde som almindelig løn.

Det er arbejdsgiverens ansvar at lægge denne andel af lønnen til side og at indbetale dem på en feriekonto, så lønmodtageren i forbindelse med afholdelse af ferie kan anmode om at få dem udbetalt.

Man optjener for hver måned, man er ansat, 2,08 feriedage, hvilket betyder, at man ved ansættelse i et helt år optjener 25 feriedage. Dette hører ind under Ferieloven, hvor feriepenge også kaldes feriegodtgørelse.

Feriepenge som freelance lønmodtager

Hvis du arbejder som freelance lønmodtager eller er ansat som freelancer, er du dækket ind af ferieloven, hvilket betyder, at din arbejdsgiver har pligt til at lægge feriepenge til side af den løn, du tjener.

Som freelance lønmodtager er det nemlig arbejdsgiveren, der bærer det økonomiske ansvar, uanset hvor meget du arbejder eller tjener. Her fungerer feriepengene som ved et almindeligt ansættesesforhold, og du vil kunne få udbetalt dine feriepenge via Borger.dk som normalt.

Feriepenge som selvstændig freelancer

Hvis du derimod er selvstændig freelancer bærer du selv det fulde økonomiske ansvar. Det betyder, at det er helt op til dig selv, om du vil lægge penge til side til ferie, hvor meget du vil lægge til side, og hvor meget ferie du vil afholde.

Som selvstændig er du nemlig ikke omfattet af ferieloven, og du har derfor det fulde ansvar, men også den fulde frihed. Det betyder naturligvis ikke, at du som selvstændig freelancer ikke har brug for ferie, og det anbefales derfor, at man planlægger forud og selv sørger for at lægge penge til side til ferie.

Læg feriepenge til side som selvstændig freelancer

Det er en god idé at regne feriepenge med i budgettet eller at indregne det som en del af din timepris, så du er sikker på at have råd til at holde ferie.

Du bestemmer helt selv, hvor meget du vil lægge til side, og du kan f.eks. vælge at basere dette på, hvor meget ferie du gerne vil holde i løbet af året.

Som tommelfingerregel kan man dog gå ud fra at lægge 12,5% af indkomsten  til side til feriepenge, hvis man gerne vil opnå samme vilkår som lønmodtagere. Dette vil give dig råd til ca. 25 feriedage om året.

Indtænk feriepenge i din pris

Det er vigtigt også at indtænke feriepenge i din timepris eller faste pris, så du er sikker på, at du både har råd til leveomkostninger og afholdelse af ferie, når det bliver nødvendigt. 

Derfor fungerer en selvstændig freelancers timepris også på en anden måde end lønmodtageres timeløn og er ofte langt højere, da der her skal medregnes både feriepenge, administrationsgebyr og pension mv..

Feriepenge fra tidligere arbejdsgiver som selvstændig

Har du tidligere været ansat som lønmodtager og optjent feriepenge, men er nu startet op som selvstændig freelancer? Så kan du sagtens have feriepenge til gode, hvis ikke du har fået udbetalt disse endnu.

Selvom du er selvstændig freelancer, vil du stadig kunne anmode om de feriepenge, du har til gode fra en tidligere arbejdsgiver. Du kan derfor sagtens få disse udbetalt til at holde ferie for.

For at tjekke om du har feriepenge til gode eller for at anmode om en udbetaling af dine feriepenge, kan du gå til Borger.dk.

Efter at have fået udbetalt dine feriepenge fra en tidligere arbejdsgiver, er det som selvstændig freelancer fremover dit eget ansvar at lægge feriepenge til side.

Er det nødvendigt at lægge feriepenge til side som selvstændig?

Selvom du er passioneret for dit arbejde og måske ikke har planer om ferie lige nu, anbefales det alligevel at lægge feriepenge til side. Som selvstændig er det ekstra vigtigt, at du ikke går ned med flaget, da din indkomst her ikke er sikret på samme måde som hos en lønmodtager.

Derfor er det vigtigt at huske at afholde ferie for at lade batterierne op, så du kan komme tilbage til din forretning og kunder med fornyet energi. Og selvom det kan virke svært og uoverskueligt at skulle holde ferie, kan dette være en god investering og klares med lidt planlægning på forhånd.

Feriepenge med Factofly

Hvis du bruger Factofly til at håndtere dine fakturaer og andet administration, er du fortsat ikke omfattet af Ferieloven. 

Du skal derfor som udgangspunkt selv være opmærksom på at lægge penge til side til ferie, medmindre du ved oprettelsen af en faktura markerer, at du ønsker, at Factofly lægger feriepenge til side til dig. 

Hvis du ved oprettelsen af fakturaen har markeret, at du ønsker, at Factofly lægger feriepenge til side til dig, vil der altså blive overført 12,5% af din løn til din feriekonto – På den måde behøver du ikke selv at tænke på feriepenge som selvstændig.

Opret gratis bruger

Få styr på feriepenge med Factofly

Factofly er Danmarks førende freelanceløsning, der hjælper freelancere og soloselvstændige med at blive betalt uden eget CVR nummer.

Og så hjælper blandt andet også med at holde styr på feriepengene. Opret en gratis bruger og se hvordan det fungerer.

Opret gratis bruger
Af 5 min læsetidSidst opdateret: 26. juni 2023

Mini-guide: Feriepenge som freelancer

Som ansat medarbejder og lønmodtager får man automatisk beregnet og udbetalt feriepenge af den løn, man tjener – Men hvad med feriepenge når man er selvstændig eller freelancer? 

Her er der lidt forskel på, om du er selvstændig freelancer eller freelance lønmodtager, men uanset er det vigtigt, at du har styr på feriepengene, så din indkomst altid er dækket ind under ferier.

Hvad er feriepenge?

Feriepenge er penge, som man som lønmodtager optjener for at være sikret en indkomst under afholdelse af ferie. Feriepengene udgør 12,5% af en lønmodtagers løn på et år, og feriepengene bliver beskattet på samme måde som almindelig løn.

Det er arbejdsgiverens ansvar at lægge denne andel af lønnen til side og at indbetale dem på en feriekonto, så lønmodtageren i forbindelse med afholdelse af ferie kan anmode om at få dem udbetalt.

Man optjener for hver måned, man er ansat, 2,08 feriedage, hvilket betyder, at man ved ansættelse i et helt år optjener 25 feriedage. Dette hører ind under Ferieloven, hvor feriepenge også kaldes feriegodtgørelse.

Feriepenge som freelance lønmodtager

Hvis du arbejder som freelance lønmodtager eller er ansat som freelancer, er du dækket ind af ferieloven, hvilket betyder, at din arbejdsgiver har pligt til at lægge feriepenge til side af den løn, du tjener.

Som freelance lønmodtager er det nemlig arbejdsgiveren, der bærer det økonomiske ansvar, uanset hvor meget du arbejder eller tjener. Her fungerer feriepengene som ved et almindeligt ansættesesforhold, og du vil kunne få udbetalt dine feriepenge via Borger.dk som normalt.

Feriepenge som selvstændig freelancer

Hvis du derimod er selvstændig freelancer bærer du selv det fulde økonomiske ansvar. Det betyder, at det er helt op til dig selv, om du vil lægge penge til side til ferie, hvor meget du vil lægge til side, og hvor meget ferie du vil afholde.

Som selvstændig er du nemlig ikke omfattet af ferieloven, og du har derfor det fulde ansvar, men også den fulde frihed. Det betyder naturligvis ikke, at du som selvstændig freelancer ikke har brug for ferie, og det anbefales derfor, at man planlægger forud og selv sørger for at lægge penge til side til ferie.

Læg feriepenge til side som selvstændig freelancer

Det er en god idé at regne feriepenge med i budgettet eller at indregne det som en del af din timepris, så du er sikker på at have råd til at holde ferie.

Du bestemmer helt selv, hvor meget du vil lægge til side, og du kan f.eks. vælge at basere dette på, hvor meget ferie du gerne vil holde i løbet af året.

Som tommelfingerregel kan man dog gå ud fra at lægge 12,5% af indkomsten  til side til feriepenge, hvis man gerne vil opnå samme vilkår som lønmodtagere. Dette vil give dig råd til ca. 25 feriedage om året.

Indtænk feriepenge i din pris

Det er vigtigt også at indtænke feriepenge i din timepris eller faste pris, så du er sikker på, at du både har råd til leveomkostninger og afholdelse af ferie, når det bliver nødvendigt. 

Derfor fungerer en selvstændig freelancers timepris også på en anden måde end lønmodtageres timeløn og er ofte langt højere, da der her skal medregnes både feriepenge, administrationsgebyr og pension mv..

Feriepenge fra tidligere arbejdsgiver som selvstændig

Har du tidligere været ansat som lønmodtager og optjent feriepenge, men er nu startet op som selvstændig freelancer? Så kan du sagtens have feriepenge til gode, hvis ikke du har fået udbetalt disse endnu.

Selvom du er selvstændig freelancer, vil du stadig kunne anmode om de feriepenge, du har til gode fra en tidligere arbejdsgiver. Du kan derfor sagtens få disse udbetalt til at holde ferie for.

For at tjekke om du har feriepenge til gode eller for at anmode om en udbetaling af dine feriepenge, kan du gå til Borger.dk.

Efter at have fået udbetalt dine feriepenge fra en tidligere arbejdsgiver, er det som selvstændig freelancer fremover dit eget ansvar at lægge feriepenge til side.

Er det nødvendigt at lægge feriepenge til side som selvstændig?

Selvom du er passioneret for dit arbejde og måske ikke har planer om ferie lige nu, anbefales det alligevel at lægge feriepenge til side. Som selvstændig er det ekstra vigtigt, at du ikke går ned med flaget, da din indkomst her ikke er sikret på samme måde som hos en lønmodtager.

Derfor er det vigtigt at huske at afholde ferie for at lade batterierne op, så du kan komme tilbage til din forretning og kunder med fornyet energi. Og selvom det kan virke svært og uoverskueligt at skulle holde ferie, kan dette være en god investering og klares med lidt planlægning på forhånd.

Feriepenge med Factofly

Hvis du bruger Factofly til at håndtere dine fakturaer og andet administration, er du fortsat ikke omfattet af Ferieloven. 

Du skal derfor som udgangspunkt selv være opmærksom på at lægge penge til side til ferie, medmindre du ved oprettelsen af en faktura markerer, at du ønsker, at Factofly lægger feriepenge til side til dig. 

Hvis du ved oprettelsen af fakturaen har markeret, at du ønsker, at Factofly lægger feriepenge til side til dig, vil der altså blive overført 12,5% af din løn til din feriekonto – På den måde behøver du ikke selv at tænke på feriepenge som selvstændig.

Opret gratis bruger

Få styr på feriepenge med Factofly

Factofly er Danmarks førende freelanceløsning, der hjælper freelancere og soloselvstændige med at blive betalt uden eget CVR nummer.

Og så hjælper blandt andet også med at holde styr på feriepengene. Opret en gratis bruger og se hvordan det fungerer.

Opret gratis bruger