Factofly er din administrationspartner, og håndterer dit indkommende cashflow. Vi kommunikerer klart og tydeligt vores rolle mellem dig og din kunde, så du fremstår professionel og troværdig.

Vi oplever yderst sjældent kunder, der stiller spørgsmålstegn ved den faktura de modtager fra os. Både dit navn og leverede arbejde fremgår klart fra fakturaen.