En af fordelene ved at bruge Factofly er, at du som freelancer eller soloselvstændig er forsikret under arbejde. For at vi kan forsikre dig, skal du oprette en opgave i systemet før du påbegynder dit arbejde.

Forsikringen omfatter erhvervsansvarsforsikring, og erhvervsskadesforsikring.
Erhvervsansvarsforsikring er hvis du påfører eller forårsager skader hos din kunde. Erhvervsskadesforsikring dækker i fald du selv kommer til skade.

Factofly udbyder også rådgiverforsikring. Kontakt os for at høre nærmere.