En faktura er i bund og grund en opgørelse af udført arbejde, der beskriver hvilken service eller vare, der er tale om, hvem der har købt, og hvem der har solgt, hvor stort et udestående køber har til sælger (altså prisen), hvornår der senest skal falde betaling, og hvor til.