Barsel som selvstændig freelancer
Del artiklen!
Af 9,1 min læsetidSidst opdateret: 8. maj 2023

Få styr på de nye barselsregler og dine muligheder for barsel som selvstændig freelancer

Der har været meget snak om barsel på det sidste; fordelingen af barsel mellem mor og far, øremærket barsel til mænd mv.. Men hvordan er det nu lige med barsel, når man er selvstændig freelancer?

Der er kommet nye barselsregler d. 2. august 2022, som du kan læse nærmere om her

Ligesom at andre skatteforhold og dagpengeregler gælder for selvstændige freelancere, gælder også andre barselsregler end for lønmodtagere. Herunder kommer vi ind på de nye regler, og hvordan du som selvstændig skal forholde dig til barsel. 

For hvor meget må man egentlig tjene på barsel? Hvad får man i barsel som selvstændig? Og kan man som selvstændig få barselsdagpenge?

Dine muligheder for barsel som selvstændig

Du har som selvstændig også ret til barsel, men der gælder særlige barselsregler for selvstændige. 

Barselsreglerne for alle blev ændret d. 2. august 2022, og der vil derfor være forskel på reglerne alt efter, om dit barn er født inden eller efter d. 2. august 2022. 

I dette indlæg vil vi dog tage udgangspunkt i de nye, gældende barselsregler, så du som selvstændig kan få overblik over dine nuværende rettigheder under barsel.

Opret gratis bruger

Et nemmere freelanceliv med Factofly

Vær freelancer uden besvær og tag dig betalt uden eget CVR nummer med Factofly. Vi hjælper knap 2.000 andre med en hverdag uden administration.

Opret gratis bruger

Barsel – Hvornår anses du for at være selvstændig?

Når du vil søge barsel som selvstændig, er det først og fremmest vigtigt at have styr på, hvornår du i denne sammenhæng anses for at være selvstændig. Dette er selvfølgelig et kriterie for at kunne få barsel som selvstændig.

Hvis du ejer en enkeltmandsvirksomhed, vil du kunne søge barsel for selvstændige, men hvis du derimod f.eks. er ansat i din egen ApS eller A/S virksomhed, vil du i stedet blive betragtet som lønmodtager.

Hvis du gør brug af et freelancebureau og ikke har eget CVR nr., vil du i stedet blive betragtet som lønmodtager, og her vil det være barselsreglerne for lønmodtagere, som er gældende.

Husk også at være opmærksom på, hvordan barsel vil påvirke din pension som selvstændig freelancer ift. mindre eller ingen indbetaling i en periode.

Herudover vil du blive betragtet som selvstændig hvis:

 • du selv har det fulde ansvar for dit arbejde, arbejder for egen risiko eller i eget navn
 • du er momsregistreret og betaler B-skat
 • du har mulighed for at ansætte andre til at udføre dit arbejde
 • du betaler selv for materialer, værktøjer, kontor, bil eller andet
 • du bestemmer selv din egen arbejdstid
 • du bestemmer selv din egen løn, honorar eller prisen på dine varer eller ydelser
 • du har skriftlige samarbejdsaftaler og flere kunder
 • du arbejder hjemme eller fra dit eget kontor
 • du har en frivillig erhvervsforsikring
 • du ejer eller er medejer af en enkeltmandsvirksomhed, interessentselskab (I/S) eller et kommanditselskab (K/S)

For kort at opsummere skal du altså være selvstændig freelancer, og ikke freelance lønmodtager for at kunne få barsel som freelancer. Som selvstændig skal du søge om barselsdagpenge via Virk.dk.

Hvis du derimod er selvstændig uden CVR. nr., skal du i stedet søge om barselsdagpenge direkte ved Udbetaling Danmark.

Hvornår kan man som selvstændig få barselsdagpenge?

Som selvstændig og ny forælder har du ret til barselsdagpenge, hvis du opfylder beskæftigelseskravene.

Det betyder at:

 • du har arbejdet op til måneden inden, du går på barsel
 • din forretning giver overskud
 • du har arbejdet mindst 18,5 timer per uge i 6 måneder inden for de sidste 12 måneder
 • du ser dit barn dagligt, dvs. at I bruger tid sammen, mens du er på barsel

For nyopstartede selvstændige freelancere, som f.eks. har været selvstændig i mindre end 6 måneder, kan måneder som lønmodtager også regnes med. 

Det eneste som ikke gælder i dette tilfælde er måneder, hvor du har modtaget offentlige ydelser.

Opret gratis bruger

Et nemmere freelanceliv med Factofly

Vær freelancer uden besvær og tag dig betalt uden eget CVR nummer med Factofly. Vi hjælper knap 2.000 andre med en hverdag uden administration.

Opret gratis bruger

De nye barselsregler for selvstændige 2022

Nu da du forhåbentligt har fået fastslået, om du anses for at være selvstændig eller ej, og om du som selvstændig er berettiget til barselsdagpenge, kan vi se nærmere på de nye barselsregler og fordelingen af barsel mellem forældrene.

De nye regler for barsel som selvstændig d. 2. august 2022

De nye barselsregler for selvstændige, som trådte i kraft d. 2. august 2022, betyder, at hver af forældrene har ret til 24 ugers orlov med barselsdagpenge efter, at barnet er kommet til verden.

Som forældre kan man fordele ugerne mellem sig, som det passer med familie- og arbejdslivet, men der er dog nogle af ugerne, som er øremærket, og derfor ikke kan overdrages til den anden forælder.

Som selvstændig og far eller medmor kan du maks. overdrage 22 ugers orlov til den anden forælder, hvorfor de sidste 2 uger af de 24 uger er øremærket og ikke kan overdrages. 

Som selvstændig og mor kan du derimod kun vælge at overdrage op til 14 uger af barslen til faren eller medmoren, da 10 af de 24 uger er øremærket til moren.

4 ugers barsel inden fødslen som selvstændig

Moren har ret til 4 ugers orlov med dagpenge 4 uger inden den forventede fødsel. Hvis fødslen falder før terminsdatoen, forkortes de 4 ugers orlov, og hvis termindatoen overskrides, forlænges de 4 ugers orlov.

2 ugers øremærket barsel til mor efter fødslen

De første 2 uger af barslen efter fødslen er øremærket til moren, hvorfor du som mor i følge loven ikke må arbejde i disse 2 uger.

Som selvstændig kan det være svært pludseligt at lukke helt ned for forretningen, men selv hvis du blot vælger at arbejde på deltid i denne periode, vil du ikke være berettiget til barselsdagpenge.

De næste 8 ugers barsel som selvstændig mor

Efter de første 2 ugers øremærket barsel til moren, starter de næste 8 ugers barsel.

Her har du mulighed for at holde delvist gang i din forretning som selvstændig, mens du er på barsel.

Som selvstændig kan du nemlig i disse 8 uger selv vælge, om du vil holde barsel på fuldtid, i 75% af tiden eller 50% af tiden, hvor du så må arbejde i din virksomhed den resterende tid.

Dette kan også være en måde at forlænge din barsel på, da du ved f.eks. at holde barsel på halvtid, også vil kunne forlænge barselsperioden. Du har nemlig fortsat ret til den samme mængde barselsdagpenge – bare fordelt over en længere periode.

Man skal dog som selvstændig på barsel være opmærksom på, at hvis man genoptager sit arbejde i virksomheden med mere end 50% pr. uge, vil det blive set som fuldtidsarbejde, og man vil derfor ikke være berettiget til barsel.

Her har du på forhånd givet Udbetaling Danmark besked om hvor mange timer om ugen, du normalt arbejder, hvorefter dine barselsdagpenge beregnes ud fra, hvor meget du vælger at arbejde ved siden af din barsel.

De sidste 14 ugers barsel som selvstændig mor

Herefter er der 14 uger tilbage af de 24 uger. 

Som selvstændig mor kan du vælge selv at:

 • afholde alle 14 uger på fuldtid
 • arbejde på nedsat tid undervejs for at forlænge eller udskyde barslen samt holde gang i din forretning
 • at overdrage nogle eller alle ugerne af barslen til faren eller medmoren
Overdragelse af barsel til den anden forælder som selvstændig

Som mor til barnet og som selvstændig kan du, hvis du og den anden forælder bor sammen ved fødslen, vælge at overdrage op til 14 uger af barslen til faren eller medmoren.

Der gælder særlige regler for selvstændige, så for at kunne overdrage barslen er det vigtigt, at du er selvstændig på tidspunktet for overdragelsen, dvs. den dag du giver Udbetaling Danmark besked om overdragelsen.

Hvis I ikke bor sammen, når barnet bliver født, er det andre regler som gælder og et mindre antal uger, som kan overdrages til den anden forælder.

Den anden forælder skal under normale omstændigheder afholde de overdragede uger inden for det første år efter, at barnet er født.

Opret gratis bruger

Et nemmere freelanceliv med Factofly

Vær freelancer uden besvær og tag dig betalt uden eget CVR nummer med Factofly. Vi hjælper knap 2.000 andre med en hverdag uden administration.

Opret gratis bruger

Selvstændig og barsel som far eller medmor

Vi har været lidt inde på barselsreglerne for faren eller medmoren, men herunder vil du finde dem kort opsummeret.

Som far eller medmor og selvstændig, vil du have ret til 24 ugers barsel. 2 af disse uger er øremærkede til dig, hvilket betyder, at du ikke kan overdrage disse til moren.

Du kan derimod selv vælge at overdrage op til 22 ugers barsel til moren.

Her har du som far eller medmor og selvstændig også mulighed for at holde gang i din forretning under barslen ved at vælge, om du vil holde barsel på fuldtid, i 75% af tiden eller 50% af tiden, hvor du så må arbejde i din virksomhed den resterende tid.

Hvor meget kan man som selvstændig få i barselsdagpenge?

Nu til det store spørgsmål; Hvor meget kan man som selvstændig få i barselsdagpenge?

Hvor meget du som selvstændig kan få i barselsdagpenge afhænger af en række faktorer:

 • hvor meget overskud der er i din virksomhed
 • potentiel indkomst som er overført til en ægtefælle, der er medarbejder i virksomheden
 • dine egne syge- og barselsdagpenge
 • hvor meget kompensation du kan få fra Barselsfonden

Barselsdagpengesatsen reguleres jævnligt, men i skrivende stund er den højeste sats på 4.465 kr. pr. uge før skat. 

For at være berettiget til den højeste barselsdagpengesats skal du have et overskud i din virksomhed på mindst 232.180 kr. om året (ca. 19.348 kr. pr. måned).

Udover den generelle barselsdagpenge sats kan du som selvstændig også søge om kompensation fra Barselsfonden (barsel.dk), hvor du kan få op til 209,16 kr./time i kompensation. Dette søger du automatisk om, når du også søger om barselsdagpenge hos Udbetaling Danmark.

Du kan se mere om kompensationen fra Barselsfonden for selvstændige her.

Barsel som selvstændig freelancer
Af 9,1 min læsetidSidst opdateret: 8. maj 2023

Få styr på de nye barselsregler og dine muligheder for barsel som selvstændig freelancer

Der har været meget snak om barsel på det sidste; fordelingen af barsel mellem mor og far, øremærket barsel til mænd mv.. Men hvordan er det nu lige med barsel, når man er selvstændig freelancer?

Der er kommet nye barselsregler d. 2. august 2022, som du kan læse nærmere om her

Ligesom at andre skatteforhold og dagpengeregler gælder for selvstændige freelancere, gælder også andre barselsregler end for lønmodtagere. Herunder kommer vi ind på de nye regler, og hvordan du som selvstændig skal forholde dig til barsel. 

For hvor meget må man egentlig tjene på barsel? Hvad får man i barsel som selvstændig? Og kan man som selvstændig få barselsdagpenge?

Dine muligheder for barsel som selvstændig

Du har som selvstændig også ret til barsel, men der gælder særlige barselsregler for selvstændige. 

Barselsreglerne for alle blev ændret d. 2. august 2022, og der vil derfor være forskel på reglerne alt efter, om dit barn er født inden eller efter d. 2. august 2022. 

I dette indlæg vil vi dog tage udgangspunkt i de nye, gældende barselsregler, så du som selvstændig kan få overblik over dine nuværende rettigheder under barsel.

Opret gratis bruger

Et nemmere freelanceliv med Factofly

Vær freelancer uden besvær og tag dig betalt uden eget CVR nummer med Factofly. Vi hjælper knap 2.000 andre med en hverdag uden administration.

Opret gratis bruger

Barsel – Hvornår anses du for at være selvstændig?

Når du vil søge barsel som selvstændig, er det først og fremmest vigtigt at have styr på, hvornår du i denne sammenhæng anses for at være selvstændig. Dette er selvfølgelig et kriterie for at kunne få barsel som selvstændig.

Hvis du ejer en enkeltmandsvirksomhed, vil du kunne søge barsel for selvstændige, men hvis du derimod f.eks. er ansat i din egen ApS eller A/S virksomhed, vil du i stedet blive betragtet som lønmodtager.

Hvis du gør brug af et freelancebureau og ikke har eget CVR nr., vil du i stedet blive betragtet som lønmodtager, og her vil det være barselsreglerne for lønmodtagere, som er gældende.

Husk også at være opmærksom på, hvordan barsel vil påvirke din pension som selvstændig freelancer ift. mindre eller ingen indbetaling i en periode.

Herudover vil du blive betragtet som selvstændig hvis:

 • du selv har det fulde ansvar for dit arbejde, arbejder for egen risiko eller i eget navn
 • du er momsregistreret og betaler B-skat
 • du har mulighed for at ansætte andre til at udføre dit arbejde
 • du betaler selv for materialer, værktøjer, kontor, bil eller andet
 • du bestemmer selv din egen arbejdstid
 • du bestemmer selv din egen løn, honorar eller prisen på dine varer eller ydelser
 • du har skriftlige samarbejdsaftaler og flere kunder
 • du arbejder hjemme eller fra dit eget kontor
 • du har en frivillig erhvervsforsikring
 • du ejer eller er medejer af en enkeltmandsvirksomhed, interessentselskab (I/S) eller et kommanditselskab (K/S)

For kort at opsummere skal du altså være selvstændig freelancer, og ikke freelance lønmodtager for at kunne få barsel som freelancer. Som selvstændig skal du søge om barselsdagpenge via Virk.dk.

Hvis du derimod er selvstændig uden CVR. nr., skal du i stedet søge om barselsdagpenge direkte ved Udbetaling Danmark.

Hvornår kan man som selvstændig få barselsdagpenge?

Som selvstændig og ny forælder har du ret til barselsdagpenge, hvis du opfylder beskæftigelseskravene.

Det betyder at:

 • du har arbejdet op til måneden inden, du går på barsel
 • din forretning giver overskud
 • du har arbejdet mindst 18,5 timer per uge i 6 måneder inden for de sidste 12 måneder
 • du ser dit barn dagligt, dvs. at I bruger tid sammen, mens du er på barsel

For nyopstartede selvstændige freelancere, som f.eks. har været selvstændig i mindre end 6 måneder, kan måneder som lønmodtager også regnes med. 

Det eneste som ikke gælder i dette tilfælde er måneder, hvor du har modtaget offentlige ydelser.

Opret gratis bruger

Et nemmere freelanceliv med Factofly

Vær freelancer uden besvær og tag dig betalt uden eget CVR nummer med Factofly. Vi hjælper knap 2.000 andre med en hverdag uden administration.

Opret gratis bruger

De nye barselsregler for selvstændige 2022

Nu da du forhåbentligt har fået fastslået, om du anses for at være selvstændig eller ej, og om du som selvstændig er berettiget til barselsdagpenge, kan vi se nærmere på de nye barselsregler og fordelingen af barsel mellem forældrene.

De nye regler for barsel som selvstændig d. 2. august 2022

De nye barselsregler for selvstændige, som trådte i kraft d. 2. august 2022, betyder, at hver af forældrene har ret til 24 ugers orlov med barselsdagpenge efter, at barnet er kommet til verden.

Som forældre kan man fordele ugerne mellem sig, som det passer med familie- og arbejdslivet, men der er dog nogle af ugerne, som er øremærket, og derfor ikke kan overdrages til den anden forælder.

Som selvstændig og far eller medmor kan du maks. overdrage 22 ugers orlov til den anden forælder, hvorfor de sidste 2 uger af de 24 uger er øremærket og ikke kan overdrages. 

Som selvstændig og mor kan du derimod kun vælge at overdrage op til 14 uger af barslen til faren eller medmoren, da 10 af de 24 uger er øremærket til moren.

4 ugers barsel inden fødslen som selvstændig

Moren har ret til 4 ugers orlov med dagpenge 4 uger inden den forventede fødsel. Hvis fødslen falder før terminsdatoen, forkortes de 4 ugers orlov, og hvis termindatoen overskrides, forlænges de 4 ugers orlov.

2 ugers øremærket barsel til mor efter fødslen

De første 2 uger af barslen efter fødslen er øremærket til moren, hvorfor du som mor i følge loven ikke må arbejde i disse 2 uger.

Som selvstændig kan det være svært pludseligt at lukke helt ned for forretningen, men selv hvis du blot vælger at arbejde på deltid i denne periode, vil du ikke være berettiget til barselsdagpenge.

De næste 8 ugers barsel som selvstændig mor

Efter de første 2 ugers øremærket barsel til moren, starter de næste 8 ugers barsel.

Her har du mulighed for at holde delvist gang i din forretning som selvstændig, mens du er på barsel.

Som selvstændig kan du nemlig i disse 8 uger selv vælge, om du vil holde barsel på fuldtid, i 75% af tiden eller 50% af tiden, hvor du så må arbejde i din virksomhed den resterende tid.

Dette kan også være en måde at forlænge din barsel på, da du ved f.eks. at holde barsel på halvtid, også vil kunne forlænge barselsperioden. Du har nemlig fortsat ret til den samme mængde barselsdagpenge – bare fordelt over en længere periode.

Man skal dog som selvstændig på barsel være opmærksom på, at hvis man genoptager sit arbejde i virksomheden med mere end 50% pr. uge, vil det blive set som fuldtidsarbejde, og man vil derfor ikke være berettiget til barsel.

Her har du på forhånd givet Udbetaling Danmark besked om hvor mange timer om ugen, du normalt arbejder, hvorefter dine barselsdagpenge beregnes ud fra, hvor meget du vælger at arbejde ved siden af din barsel.

De sidste 14 ugers barsel som selvstændig mor

Herefter er der 14 uger tilbage af de 24 uger. 

Som selvstændig mor kan du vælge selv at:

 • afholde alle 14 uger på fuldtid
 • arbejde på nedsat tid undervejs for at forlænge eller udskyde barslen samt holde gang i din forretning
 • at overdrage nogle eller alle ugerne af barslen til faren eller medmoren
Overdragelse af barsel til den anden forælder som selvstændig

Som mor til barnet og som selvstændig kan du, hvis du og den anden forælder bor sammen ved fødslen, vælge at overdrage op til 14 uger af barslen til faren eller medmoren.

Der gælder særlige regler for selvstændige, så for at kunne overdrage barslen er det vigtigt, at du er selvstændig på tidspunktet for overdragelsen, dvs. den dag du giver Udbetaling Danmark besked om overdragelsen.

Hvis I ikke bor sammen, når barnet bliver født, er det andre regler som gælder og et mindre antal uger, som kan overdrages til den anden forælder.

Den anden forælder skal under normale omstændigheder afholde de overdragede uger inden for det første år efter, at barnet er født.

Opret gratis bruger

Et nemmere freelanceliv med Factofly

Vær freelancer uden besvær og tag dig betalt uden eget CVR nummer med Factofly. Vi hjælper knap 2.000 andre med en hverdag uden administration.

Opret gratis bruger

Selvstændig og barsel som far eller medmor

Vi har været lidt inde på barselsreglerne for faren eller medmoren, men herunder vil du finde dem kort opsummeret.

Som far eller medmor og selvstændig, vil du have ret til 24 ugers barsel. 2 af disse uger er øremærkede til dig, hvilket betyder, at du ikke kan overdrage disse til moren.

Du kan derimod selv vælge at overdrage op til 22 ugers barsel til moren.

Her har du som far eller medmor og selvstændig også mulighed for at holde gang i din forretning under barslen ved at vælge, om du vil holde barsel på fuldtid, i 75% af tiden eller 50% af tiden, hvor du så må arbejde i din virksomhed den resterende tid.

Hvor meget kan man som selvstændig få i barselsdagpenge?

Nu til det store spørgsmål; Hvor meget kan man som selvstændig få i barselsdagpenge?

Hvor meget du som selvstændig kan få i barselsdagpenge afhænger af en række faktorer:

 • hvor meget overskud der er i din virksomhed
 • potentiel indkomst som er overført til en ægtefælle, der er medarbejder i virksomheden
 • dine egne syge- og barselsdagpenge
 • hvor meget kompensation du kan få fra Barselsfonden

Barselsdagpengesatsen reguleres jævnligt, men i skrivende stund er den højeste sats på 4.465 kr. pr. uge før skat. 

For at være berettiget til den højeste barselsdagpengesats skal du have et overskud i din virksomhed på mindst 232.180 kr. om året (ca. 19.348 kr. pr. måned).

Udover den generelle barselsdagpenge sats kan du som selvstændig også søge om kompensation fra Barselsfonden (barsel.dk), hvor du kan få op til 209,16 kr./time i kompensation. Dette søger du automatisk om, når du også søger om barselsdagpenge hos Udbetaling Danmark.

Du kan se mere om kompensationen fra Barselsfonden for selvstændige her.